INTENSIFIED MISSION INDRADHANUSH 3.0

Saturation Report - MALAPPURAM

S.No Block Name Children Vaccination Saturated Pregnant Women Vaccination Saturated
1 AREAKODE No No
2 DHQ No No
3 KALIKAVU No No
4 KONDOTTY No No
5 KUTTIPPURAM No No
6 MALAPPURAM No No
7 MANKADA No No
8 NILAMBUR No No
9 PERINTHALMANNA No Yes
10 PERUMPADAPPU No No
11 PONNANI No No
12 TANUR No No
13 TIRUR No No
14 TIRURANGADI No No
15 VENGARA No No
16 WANDOOR No No

Page last updated on December 20, 2020.

Copyright © 2020. CHI. All Right Reserved.