INTENSIFIED MISSION INDRADHANUSH 3.0

slider slider slider slider

% of Target Saturation

 • 0-50%
 • 50-70%
 • 70-90%
 • >90%
 • Non-IMI State & UTs

Children Vaccinated

402558

No of children vaccinated (%)

Odisha 745 109%
Andhra Pradesh 1566 107%
Manipur 1527 106%
Uttarakhand 190 102%
Telangana 12791 102%
Jharkhand 12474 102%
Bihar 17390 101%
Rajasthan 15542 101%
Andaman & Nicobar Islands 1 100%
Chandigarh 48 100%
Tamil Nadu 68 100%
Jammu and Kashmir 391 100%
Assam 6217 99%
Tripura 394 99%
Madhya Pradesh 4357 99%
Maharashtra 12900 98%
Gujarat 6885 97%
Nagaland 665 96%
Arunachal Pradesh 460 96%
Haryana 10883 95%
Karnataka 9641 92%
Mizoram 71 91%
West Bengal 19712 89%
Delhi 48463 87%
Sikkim 24 86%
Uttar Pradesh 215115 85%
Meghalaya 1409 42%
Kerala 2629 13%
Puducherry 0 %

Pregnant Women Vaccinated

No of Pregnant Women Vaccinated (%)

Mizoram 18 138%
Uttarakhand 47 134%
Odisha 178 114%
Andhra Pradesh 367 113%
Haryana 2748 110%
Bihar 3114 108%
West Bengal 3454 106%
Gujarat 1322 106%
Assam 1360 103%
Rajasthan 3997 103%
Jharkhand 3451 102%
Madhya Pradesh 1520 101%
Maharashtra 1894 101%
Jammu and Kashmir 194 101%
Karnataka 1775 100%
Chandigarh 6 100%
Tamil Nadu 11 100%
Andaman & Nicobar Islands 3 100%
Tripura 55 98%
Manipur 322 97%
Telangana 2822 97%
Uttar Pradesh 62004 92%
Nagaland 142 90%
Arunachal Pradesh 58 89%
Delhi 6012 79%
Sikkim 6 67%
Meghalaya 255 66%
Kerala 110 31%
Puducherry 0 %
  % Achieved
 • 0-50%
 • 50-70%
 • 70-90%
 • >90%
 • Non-IMI State & UTs

Events

IMI Events: February, 2021 to March, 2021

Page last updated on December 20, 2020.

Copyright © 2020. CHI. All Right Reserved.